Skip to content

Vi är Uddevallaguider auktoriserade av Bohusläns Guider och Visita. Vi erbjuder guidade stadsguidningar till fots, i kajak och på cykel i Uddevalla centrum. Vi ordnar också halvdags- och dagsaktiviteter som vandring och fiske i Uddevalla kommun.

Vi kan också skapa dags- och flerdagarsprogram i Bohuslän för sällskap och bussbolag. Vi har stor kunskap om Norra och mellersta Bohuslän och dess skärgård … och Uddevalla är en bra bas och startpunkt för en sådan resa.

Har du som långväga besökare en önskedröm om vad din resa till Sverige och Bohuslän ska innehålla? Någon särskild aktivitet du skulle vilja prova? Vi kan hjälpa dig att förverkliga den drömmen.

Back To Top